Mỗi cách lấy ra (k ) trong số (n ) phần tử được gọi là:


Câu 4775 Thông hiểu

Mỗi cách lấy ra \(k\) trong số \(n\) phần tử được gọi là:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.