Tìm (x )  biết (( (x + 2) )(x + 3) - ( (x - 2) )( (x + 5) ) = 6 )


Câu 38962 Thông hiểu

Tìm \(x\)  biết \(\left( {x + 2} \right)(x + 3) - \left( {x - 2} \right)\left( {x + 5} \right) = 6\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Biến đổi vế trái bằng cách sử dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức rồi cộng trừ các hạng tử đồng dạng

Từ đó tìm \(x.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.