Cho  (4(x^2) - 25 - ( (2x + 7) )( (5 - 2x) ) = ( (2x - 5) )( (...) ) ) . Biểu thức điền vào dấu ba chấm là


Câu 38977 Vận dụng

Cho  \(4{x^2} - 25 - \left( {2x + 7} \right)\left( {5 - 2x} \right) = \left( {2x - 5} \right)\left( {...} \right)\) . Biểu thức điền vào dấu ba chấm là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng hằng đẳng thức \({A^2} - {B^2} = \left( {A - B} \right)\left( {A + B} \right)\) và phương pháp đặt nhân tử chung để phân tích đa thức thành nhân tử

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.