Phân tích đa thức thành nhân tử: (5(x^2) + 10xy - 4x - 8y )


Câu 38983 Thông hiểu

Phân tích đa thức thành nhân tử: \(5{x^2} + 10xy - 4x - 8y\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Nhóm hạng tử thứ 1 với hạng tử thứ 2 và nhóm hạng tử thứ 3 với hạng tử thứ 4 để xuất hiện nhân tử chung.

Đặt nhân tử chung để được tích của các đa thức.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.