Giá trị lớn nhất của (x )  thỏa mãn phương trình ( ;7(x^2)( (x - 7) ) + 5x( (7 - x) ) = 0 ) là


Câu 38972 Thông hiểu

Giá trị lớn nhất của \(x\)  thỏa mãn phương trình \(\;7{x^2}\left( {x - 7} \right) + 5x\left( {7 - x} \right) = 0\) là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung để đưa phương trình về dạng \(A.B = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}A = 0\\B = 0\end{array} \right.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.