Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (A = (x^2) + 2(y^2) - 2xy + 2x - 10y )


Câu 39019 Vận dụng cao

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(A = {x^2} + 2{y^2} - 2xy + 2x - 10y\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tách 1 hạng tử thành nhiều hạng tử hoặc thêm, bớt cùng một hạng tử một cách thích hợp để tách biểu thức đã cho thành dạng $C = a^2 + b^2 + c.$

- Khi đó, \(A \ge c\) với mọi $x.$

- Suy ra, giá trị nhỏ nhất của $A.$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.