Đa thức (12x - 9 - 4(x^2) ) được phân tích thành:


Câu 38974 Thông hiểu

Đa thức \(12x - 9 - 4{x^2}\) được phân tích thành:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng hằng đẳng thức \({\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\) để phân tích đa thức thành nhân tử

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.