Tính giá trị của biểu thức A = x( (x - 2009) ) - y( (2009 - x) ) tại x = 3009 và y = 1991:


Câu 38970 Thông hiểu

Tính giá trị của biểu thức $A = x\left( {x - 2009} \right) - y\left( {2009 - x} \right)$ tại $x = 3009$ và $y = 1991$:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung để thu gọn \(A.\) Sau đó thay $x = 3009$ và $y = 1991$  để tính toán.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.