Tìm x biết ((x^3) - (x^2) - x + 1 = 0 )


Câu 39001 Vận dụng

Tìm $x$ biết \({x^3} - {x^2} - x + 1 = 0\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Đặt nhân tử chung, dùng các hằng đẳng thức đáng nhớ hoặc nhóm các hạng tử một cách thích hợp để xuất hiện hằng đẳng thức hoặc nhân tử chung mới.

- Đặt nhân tử chung để được dạng $A.B.C = 0$

- Suy ra $A = 0$ hoặc $B = 0$ hoặc $C = 0.$

- Suy ra các giá trị của $x$ cần tìm.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.