Cho các số phức z thỏa mãn <=ft| (z + 1 - i) right| = <=ft| (z - 1 + 2i) right|. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z trên mặt phẳng tọa độ là một đường thẳng. Viết phương trình đường thẳng đó


Câu 2490 Vận dụng

Cho các số phức $z$ thỏa mãn $\left| {z + 1 - i} \right| = \left| {z - 1 + 2i} \right|$. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $z$ trên mặt phẳng tọa độ là một đường thẳng. Viết phương trình đường thẳng đó


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức $z$ thỏa mãn hệ thức cho trước:

+ Đặt $z = a + bi\left( {a,b \in R} \right)$

+ Chuyển hệ thức với $z$ về hệ thức với $a,b$, rút gọn để tìm hệ thức liên hệ giữa $a$ và $b \Rightarrow $ Phương trình (đường thẳng, đường tròn) cần tìm.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.