Cho hai số phức ((z_1) = 3 + i, ) ((z_2) =  - 1 + 2i ). Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn cho số phức (w = 2(z_1) - (z_2) ) là:


Câu 85271 Thông hiểu

Cho hai số phức \({z_1} = 3 + i,\)\({z_2} =  - 1 + 2i\). Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn cho số phức \(w = 2{z_1} - {z_2}\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Áp dụng quy tắc trừ hai số phức để tính số phức \(w\).

- Điểm biểu diễn cho số phức \(w = a + bi\) là \(M\left( {a;b} \right)\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.