Cho hai số phức ((z_1),(z_2) ) thỏa mãn (<=ft| ((z_1)) right| = 6,<=ft| ((z_2)) right| = 2 ). Gọi (M,N ) lần lượt là các điểm biểu diễn của số phức ((z_1) ) và số phức (i(z_2) ). Biết (góc (MON) = (60^0) ). Tính (T = <=ft| (z_1^2 + 9z_2^2) right| ).


Câu 63267 Vận dụng cao

Cho hai số phức \({z_1},{z_2}\) thỏa mãn \(\left| {{z_1}} \right| = 6,\left| {{z_2}} \right| = 2\). Gọi \(M,N\) lần lượt là các điểm biểu diễn của số phức \({z_1}\) và số phức \(i{z_2}\). Biết \(\widehat {MON} = {60^0}\). Tính \(T = \left| {z_1^2 + 9z_2^2} \right|\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Chọn điểm rơi: cho số phức \({z_1}\) nhận một giá trị đặc biệt, tìm \({z_2}\) rồi thay vào tìm \(T\).

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.