Gọi (A ) và (B ) lần lượt là điểm biểu diễn của số phức ((z_1) = 3 - 2i ) và ((z_2) = 1 + 4i ). Trung điểm của đoạn thẳng (AB ) có tọa độ là:


Câu 84939 Thông hiểu

Gọi \(A\) và \(B\) lần lượt là điểm biểu diễn của số phức \({z_1} = 3 - 2i\) và \({z_2} = 1 + 4i\). Trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) có tọa độ là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tìm tọa độ các điểm A, B.

Điểm I là trung điểm của AB thì $\left\{ \begin{array}{l}
{x_I} = \frac{{{x_A} + {x_B}}}{2}\\
{y_I} = \frac{{{y_A} + {y_B}}}{2}
\end{array} \right.$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.