Trong mặt phẳng phức gọi A,B,C lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức ((z_1) = 3 + 2i;(z_2) = 3 - 2i;(z_3) =  - 3 - 2i ). Khẳng định nào sau đây là sai?


Câu 2482 Thông hiểu

Trong mặt phẳng phức gọi $A,B,C$ lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức \({z_1} = 3 + 2i;{z_2} = 3 - 2i;{z_3} =  - 3 - 2i\). Khẳng định nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Tìm tọa độ các điểm $A;B;C$ và suy ra kết quả.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.