Cho các số phức z thỏa mãn <=ft| z right|=4 . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = ( (3 + 4i) )z + i là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó.


Câu 2499 Vận dụng

Cho các số phức $z$ thỏa mãn $\left| z \right|=4$ . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức
$w = \left( {3 + 4i} \right)z + i$ là một đường tròn. Tính bán kính $r$ của đường tròn đó.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Đặt \(w = x + yi\), rút \(z\) theo \(w\) và thay và điều kiện \(\left| z \right| = 4\) suy ra đáp án.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.