Biết rằng điểm biểu diễn số phức (z ) là điểm (M ) ở hình bên dưới. Modun của (z ) bằng:


Câu 84935 Thông hiểu

Biết rằng điểm biểu diễn số phức \(z\) là điểm \(M\) ở hình bên dưới. Modun của \(z\) bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Ta có \(M\left( {x;\;y} \right)\) là điểm biểu diễn số phức \(z\) \( \Rightarrow z = x + yi\) \( \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt {{x^2} + {y^2}} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.