Trong mặt phẳng tọa độ với hệ tọa độ Oxy , cho các điểm (A(4;0),B(1;4),C(1; - 1) ) . Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Biết rằng G là điểm biểu diễn số phức z . Mệnh đề nào sau đây là đúng?


Câu 51648 Thông hiểu

Trong mặt phẳng tọa độ với hệ tọa độ $Oxy$ , cho các điểm \(A(4;0),B(1;4),C(1; - 1)\) . Gọi $G$ là trọng tâm của tam giác $ABC$ . Biết rằng $G$ là điểm biểu diễn số phức $z$ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Tìm tọa độ điểm G: \(\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \dfrac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3}\\{y_G} = \dfrac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3}\end{array} \right.\)

+ Số phức \(z = a + bi\) có điểm biểu diễn là \(M\left( {a;b} \right)\).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện cho trước Luyện Ngay

Bài toán về điểm biểu diễn số phức trong mặt phẳng - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

Bài toán về điểm biểu diễn số phức trong mặt phẳng - ĐGNL Hồ Chí MinhLuyện Ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.