Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị?


Câu 103 Vận dụng

Đồ thị hàm số nào sau đây có $3$ điểm cực trị?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Hàm số có $3$ điểm cực trị nếu phương trình $y' = 0$ có $3$ nghiệm phân biệt và $y'$ đổi dấu qua $3$ nghiệm đó.

(Đặc biệt số điểm cực trị bằng số nghiệm bội lẻ của phương trình $y'=0$).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.