Tính đạo hàm của hàm số sau: (y = (x^4) - 3(x^2) + 2x - 1 )


Câu 7882 Nhận biết

Tính đạo hàm của hàm số sau: \(y = {x^4} - 3{x^2} + 2x - 1\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng công thức: $\left( {k.{x^n}} \right)' = k.n.{x^{n - 1}}$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.