Đạo hàm của hàm số (y = sin 2x ) là:


Câu 7892 Thông hiểu

Đạo hàm của hàm số \(y = \sin 2x\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Sử dụng công thức đạo hàm của 1 tích: \(\left( {uv} \right)' = u'v + uv'\)

Bước 2: Sử dụng công thức đạo hàm \(y = \sin 2x = 2\sin x\cos x\), 

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Các quy tắc tính đạo hàm Luyện Ngay

Các quy tắc tính đạo hàm - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.