Tính đạo hàm của hàm số (y = (( ((x^7) + x) )^2) )


Câu 7890 Thông hiểu

Tính đạo hàm của hàm số \(y = {\left( {{x^7} + x} \right)^2}\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Khai triển hằng đẳng thức bình phương của một tổng.

+) Sử dụng bảng đạo hàm cơ bản và các quy tắc tính đạo hàm: \(\left( {u + v} \right)' = u' + v',\,\,\left( {{x^n}} \right)' = n{x^{n - 1}}\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Các quy tắc tính đạo hàm Luyện Ngay

Các quy tắc tính đạo hàm - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.